Remedial Teaching Kinderspel – Oosterbeek

Over mij

Meino Doornbos

meinoAl tijdens mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs wilde ik het steuntje in de rug zijn voor kinderen die dat extra nodig hebben. Daarom heb ik aansluitend de opleiding tot Remedial Teacher (RT) gevolgd.

Ik heb op een aantal scholen in de regio gewerkt en hierbij verschillende functies gehad als groepsleerkracht, instructieleerkracht  en remedial teacher.

Afgelopen jaren is er binnen het basisonderwijs minder ruimte gekomen voor de extra zorg buiten de groep voor kinderen. Omdat ik het belangrijk vind dat ieder kind de aandacht en begeleiding krijgt die het nodig heeft besloot ik om te starten met RT- praktijk Kinderspel in mijn woonplaats Oosterbeek. In mijn praktijk werk ik vanuit een psychomotorische werkwijze. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar het directe leerprobleem, maar ook verder kijk naar een mogelijke oorzaak. In de begeleiding maak ik veel gebruik van spel en beweging. Hiervoor heb ik in 2016 de opleiding RT psychomotoriek afgerond.

In 2016 heb ik tevens mijn registratie behaald bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial teachers. Dit kunt u zien als kwaliteitskeurmerk voor remedial teaching.

Sinds de invoering van “Passend Onderwijs” is het mogelijk voor scholen om extra begeleiding aan te vragen voor kinderen met een zorgvraag. Voor een aantal scholen in de regio verzorg ik deze extra begeleiding. Dit geeft mij gelegenheid om in nauwe samenwerking met school en ouders optimale begeleiding aan de kinderen te bieden.

Omdat ik veel waarde hecht aan de waardering voor het vak remedial teaching en kwaliteit hoog in het vaandel heb, ben ik sinds mei 2017 regiocontactpersoon voor de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Dit houdt in dat ik met bezig hou met bijscholing in de regio Arnhem/Nijmegen voor LBRT-leden. Mocht u een bijdrage kunnen leveren aan de professionalisering van onze leden dan nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.