Remedial Teaching Kinderspel – Oosterbeek

Scholen

foto lezen school

Scholen kunnen sinds de invoering van Passend Onderwijs arrangementen aanvragen om hun zorgleerlingen te begeleiden.

In regio Arnhem begeleid ik leerlingen met complexe zorgvragen binnen de school vanuit een arrangement.

 

Remedial Teaching

Een handelingsplan en behandeling op maat voor individuele leerlingen en groepjes tot 4 leerlingen op gebied van alle leervakken. Bij de behandeling krijgt de leerling de kans om zich de leerstof eigen te maken op de wijze die het beste aansluit bij zijn of haar leerstijl in een veilige en gestructureerde setting.

Trainingen

Werkhouding/aandacht

Wekelijks 45 minuten training op gebied van aandacht en werkhouding (Berenaanpak of Mindset).

Deze training neemt 12 lessen in beslag 

Gedrag/faalangst

Wekelijks  45 minuten “spelen met gedrag”  training. Na een observatieles en het invullen van een indicatielijst voor ouders en leerkracht volgen 12 lessen en een afsluiting door middel van een observatieles. Daaruit volgt een individueel advies. Voor deze lessen is een speelzaal noodzakelijk.

Stress-release/Cito-training

Een training van 10 lessen van 30 minuten speciaal voor kinderen met toetsangst. Geschikt voor kinderen vanaf groep 6, maar zeker ook relevant voor kinderen die opzien tegen de entree- of eindtoets. De leerlingen leren over stress in het brein en krijgen tools om beter met spanning om te gaan. Daarnaast trainen we een gestructureerde aanpak van toetsvragen in Cito stijl.

Scholing leerkrachten

Naast deze trainingen is het mogelijk om ter ondersteuning van deze trainingen een korte presentatie/scholing aan te vragen voor de leerkrachten. Dit ondersteunt de achtergrondkennis van de leerkrachten rondom de trainingen en geeft draagvlak voor de lessen. Op basis van uurtarief.

 

Begeleiding Rekensprint of Connect-lezen

Thuis oefenen is voor ouders niet altijd makkelijk. Hoe oefen je? Hoe lang oefen je? Hoe motiveer je je eigen kind? Bij deze begeleiding ondersteun ik kinderen en ouders hierbij.

Instructie van ouders over het thuis begeleiden van hun kind met rekensprint of connect-lezen.

Wekelijks  geef ik de eerste les van Rekensprint of Connect-lezen (30 min.). De andere oefenmomenten nemen de ouders voor hun rekening.