Remedial Teaching Kinderspel – Oosterbeek

Werkwijze

Voor wie?

getallenlijnIn mijn praktijk begeleid ik kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderen met leerproblemen en/of leerstoornissen. Denk hierbij aan problemen op het gebied van lezen, rekenen en spelling. Begeleiding op gebied van schrijfmotoriek, begrijpend lezen of aandachts- en werkhoudingsproblemen kan ik uw kind begeleiden.

Stap 1: Kennismakingsgesprek

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind een didactische achterstand heeft of door school of een andere instantie bent doorverwezen voor externe hulp dan kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek proberen we de hulpvraag van u als ouder en van uw kind goed in kaart te brengen. Het is dan ook prettig als u tijdens dit gesprek relevante informatie meeneemt. Te denken valt aan toetsgegevens van school en/of eventuele onderzoeksverslagen. In dit gesprek licht ik ook mijn werkwijze toe en is er ruimte voor vragen. In overleg bespreken we of uw kind hierbij aanwezig is.

Dit gesprek is kosteloos

Stap 2: Uitvoering handelingsgericht onderzoek, verslaglegging en opzet handelingsplan

Gedurende 1 à 2 sessies zal ik, een aantal diagnostische testen bij uw kind afnemen. Dit om het huidige niveau precies in beeld te krijgen. Welke vaardigheden beheerst uw kind al en welke heeft het nodig om verder te komen.

Ik zal (met uw toestemming) ook contact opnemen met school om een compleet beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind. Zo wordt school en individuele begeleiding op elkaar afgestemd.

Prijs: per uur dat nodig is voor toetsing €55,00; daarnaast reken ik €110,- voor de verslaglegging.

Stap 3: Begeleiding

De begeleiding zal gemiddeld 3 maanden duren. Hierin werken uw kind en ik samen om de gestelde leerdoelen, opgezet in het handelingsplan, te bereiken. Ook u als ouder zal gevraagd worden thuis met uw kind te oefenen. Om het oefenen leuk en ontspannen te houden probeer ik het oefenmateriaal zoveel mogelijk in spelvorm aan te bieden. Ook de computer en tablet bieden vele mogelijkheden en afwisseling in leren.

De begeleiding zal wekelijks plaatsvinden. Tijdsduur 1 uur. Deze bestaat uit 45 minuten samen met uw kind en 15 minuten voor overdragen van de oefenstof, voorbereiding en verslaglegging.

De begeleiding vindt plaats in mijn praktijkruimte aan de Steijnweg 41a in Oosterbeek. Het is ook mogelijk om uw kind op zijn/haar eigen school te begeleiden mits de school daar de gelegenheid en de ruimte voor biedt.

Prijs: € 55,00 per uur.

Naast deze begeleiding zijn nog extra oefenmomomenten noodzakelijk om de beoogde doelstelling te bereiken. Deze begeleide inoefening kunt u zelf voor uw rekening nemen. U krijgt daartoe duidelijke instructies en oefeningen mee.

Indien dit voor u als ouder niet haalbaar is, is er mogelijkheid dat ik deze oefenmomenten op mij neem in overleg.

Stap 4: Evaluatie begeleidingsplan

Na 10 lessen + 1 a 2 toetsmomenten zal ik tijdens de laatste sessie de gestelde doelen opnieuw toetsen en aan de hand van de analyse van deze testen zal blijken of de doelstellingen zijn behaald. Dit zal in een evaluatiegesprek met u en eventueel met school besproken worden.

Tijdens de schoolvakanties vindt in principe geen begeleiding plaats. Indien u graag in de vakantie door wilt gaan kan dit altijd in overleg gebeuren.

op-de-grond