Remedial Teaching Kinderspel – Oosterbeek

Visie

lezenDe manier waarop ik werk met kinderen is gebaseerd op de opvatting dat kinderen niet enkel leren met hun hoofd. Een kind leert door te denken, doen en te spelen.

Denken

Kinderen hebben baat bij expliciete, extra instructie over de leerstof.

Doen

Veel kinderen leren vooral door dingen zelf te doen en te ervaren. Dit gebruik ik dan ook vaak als uitgangspunt voor de lessen en oefeningen. U kunt denken aan het zelf maken van een getallenlijn om te leren hoe de getalrij in elkaar zit, of het spelen van een spel om te leren omgaan met spellingregels. Waar mogelijk maak ik gebruik van beweging en spelvormen om het opnemen van de leerstof makkelijker te maken.

Spelen

Elk kind houdt van spelen. Door gebruik te maken van afwisselende en speelse werkvormen is er sprake van spelenderwijs leren. Dit vormt de basis van een motiverende leeromgeving en plezierig contact.

Het handelingsplan en de begeleiding worden op maat gemaakt voor uw kind. Met uw toestemming neem ik contact op met de school om in de gehele leerbegeleiding afstemming te bereiken. Dit zorgt voor een optimale begeleiding van uw kind. Met een gestructureerde aanpak, een veilige leeromgeving en hulp bij de oefeningen thuis zal uw kind u en zichzelf versteld doen staan. Uit ervaring blijkt dat de snelle resultaten vaak zeer motiverend werken.

Prestaties verdienen aandacht en beloning! Uw kind maakt in het leertraject een belangrijke ontwikkeling door. Daarom nemen we in de laatste behandelsessie even de tijd om met elkaar terug te kijken en met plezier afscheid te nemen of nieuwe plannen te maken.