Remedial Teaching Kinderspel – Oosterbeek

Tarieven

Tarieven
Handelingsgericht onderzoek en opstellen verslag en handelingsplan
€56,25 per uur (per 1 januari 23 €59,00)
Meestal zijn er 2 tot 3 lesuren nodig voor het onderzoek afhankelijk van de hulpvraag. Daarnaast breng ik 2 uur in rekening voor het opstellen van het verslag inclusief handelingsplan.
Begeleiding per uur
€56,25 (per 1 januari 23 €59,00)
Evaluatie handelingsplan of vervolg handelingsplan
€56,25 (per 1 januari 23 €59,00)
Wat zit in deze tarieven?

Deskundige en betrokken begeleiding en een handelingsplan op maat.

Het tarief omvat daarnaast de tijd die gestoken wordt in kortdurende mail- en telefooncontacten met betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld de school zijn als u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Het tarief wordt per uur gerekend. Hiervan is 45 minuten begeleiding van het kind. De overige 15 minuten is bedoeld voor verslaglegging en voorbereiding, instrueren van huiswerk en (indien van toepassing) korte overdracht naar ouders.

Waar?

In de praktijkruimte gelegen aan de Steijnweg 41a in Oosterbeek.

Indien dit wenselijk/mogelijk is kan er ook RT gegeven worden op de school van uw kind. Het kan zijn dat het de voorkeur verdient om de RT te laten aansluiten bij de betreffende les op school. Dit is in het belang van uw kind. Uiteraard gaat dit in goed overleg met de groepsleerkracht en IB-er van de school.

Annuleren afspraak

Indien uw kind verhinderd is om op de afgesproken afspraak te komen, dient dat tenminste 24 uur van tevoren te worden doorgeven via email of telefoon. Zonder tijdig bericht van verhindering, wordt het reguliere tarief in rekening gebracht.